Δήμητρα

Share this

Η Δήμητρα με σπουδές στον τομέα των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, εστιάζοντας στην ψυχοκοινωνική εξελικτική διαδικασία του παιδιού, διαθέτει εμπειρία στη διαδραστική απασχόλησή του, στο πλαίσιο της ομαδικής συμμετοχικής δραστηριότητας, μέσα από το μουσικοκινητικό και θεατρικό παιχνίδι. Η ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης του παιδιού μέσα από τη φωτογραφία, στο πλαίσιο του θεάτρου εικόνων, αποτελεί ένα από τα κύρια ενδιαφέροντά της. Διαθέτει εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση θεματικών εκδηλώσεων, θεατρικών μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων και βιωματικών εργαστηριών. 

παιχνιδουργήστε
μαζί μας...