Δαχτυλοθέατρο

Share this
Αναδεικνύουμε το ταλέντο των μικρών μας φίλων στην πλοκή ιστοριών δίνοντας τους την δυνατότητα μέσα από το διαδραστικό κουκλοθέατρο να φτιάξουν το δικό τους τέλος σε ένα γνωστό για αυτούς παραμύθι που βλέπουν στο κουκλοθέατρό μας.
Ήρωες και ηρωίδες των παραμυθιών υπακούουν στις επιθυμίες των παιδιών και «παίζουν» τη δική τους ιστορία.
Τα παιδιά μπορούν επίσης να φτιάξουν, ανά ομάδες, μια δική τους μικρή ιστορία να την αναβιώσουμε στο δαχτυλοθέατρό μας και με τη δική μας βοήθεια να την παρουσιάσει η μια ομάδα στην άλλη ενισχύοντας έτσι την ενεργή τους συμμετοχή και δίνοντάς τους τη χαρά της δημιουργίας. Έτσι τα παιδιά δεν μένουν παθητικοί δέκτες αλλά επεμβαίνουν διαμορφώνοντας τις ιστορίες ή και φτιάχνοντας νέες δικές τους!
παιχνιδουργήστε
μαζί μας...