Μαρία

Share this

Η Μαρία, με σπουδές στον τομέα της εκπαίδευσης και της αγωγής στη προσχολική ηλικία, διαθέτει  σημαντική  εμπειρία στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών και της ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ τους, μέσα από το αφηγηματικό διαδραστικό παιχνίδι, τη συμμετοχική ζωγραφική και το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο. Η ενασχόλησή της με τον προσκοπισμό, εμπλουτίζει τις διαδραστικές δραστηριότητες που αναπτύσσει  και υλοποιεί με τις βασικές αρχές του εθελοντισμού, της ομαδικότητας και της προσφοράς. 

Δείτε το βιογραφικό της Μαρίας

παιχνιδουργήστε
μαζί μας...