Κατερίνα

Share this

Η Κατερίνα, με σπουδές στον τομέα της υγείας , διαθέτει  σημαντική  εμπειρία στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών και της ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ τους, μέσα από το αφηγηματικό διαδραστικό παιχνίδι. Η ενασχόλησή της με τον προσκοπισμό, εμπλουτίζει τις διαδραστικές δραστηριότητες που αναπτύσσει  και υλοποιεί με τις βασικές αρχές του εθελοντισμού, της ομαδικότητας και της προσφοράς. 

παιχνιδουργήστε
μαζί μας...