Κώστας

Share this

Ο Κώστας με σπουδές θετικής κατεύθυνσης , ερασιτεχνική ενασχόληση  με την μουσική παραγωγή , τη ζωγραφική και την μουσική διαδραστικότητα στην απασχόληση του παιδιού. Ο εθελοντισμός και ο προσκοπισμός αποτελούν αντικείμενα εναςχόληςης του καθως και τους δυο βασικούς πόλους σχεδιασμου διαδραστικών δραστηριοτήτων με έμφαση στη δημιουργική απασχόληση του παιδιού.Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εμψύχωση παιδικών ομάδων καθως και υλοποίηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

 

παιχνιδουργήστε
μαζί μας...